2012. március 28., szerda

Fellebbenő fátyol - Milyenek a muzulmán nők?

Szerző: Lotte  


Szemérmetlenül messze utaztam pár napja, bele az arab világ közepibe, s most úgy nézek vissza a nem várt kiruccanásra, mint valami csodára!
Ez az égből-pottyant kiszakadás adta az inspirációt, hogy körbeszaglásszam, miként is élnek iszlám nőtársaink.
A velük kapcsolatos képzeteink ugyanis végletesen leegyszerűsítőek, mint általában azok a dolgok, melyeket távolról és közvetlen tapasztalatok híján szemlélünk: vagy a hárem-hölgyes egzotikum és fűszeres erotika, vagy épp ellenkezőleg: a jogaitól megfosztott, mindent elkendőző, burkában vagy csadorban szenvedő asszonyállat képe villódzik lelki szemeink előtt.
Pedig mindkettő - az iszlámról egyébként meglehetősen negatív képet festő szélsőérték - távol áll a valóságtól. A Korán tanítása szerint ugyanis "Az égbolt felét a nők tartják a vállukon". Igazságos, józan alapállás. A szent írás egyébként a legnagyobb tisztelettel szól a nekünk ismerős nőalakokról is: az Ádámmal együtt (és nem ellenében!) bűnbeeső Éváról vagy épp Jézus édesanyjáról, Máriáról.

A negyedik szúra pedig kimondottan a nők jogaival foglalkozik. Rendelkezik a női öröklés szabályairól, szigorúan tiltja a leánygyermekek megölését, a házassággal kapcsolatban pedig rögzíti, hogy az csak a nő beleegyezésével köthető meg, s alapját a feltétlen tisztelet és szeretet kell hogy képezze.
Dorofield Hardy: Álmodozó
Az európai ember számára talán legfurcsább, több feleség tartásával kapcsolatos szabály egy 625-ös csata után került be a Koránba. Az ütközet során rengeteg férfi vesztette életét, s ezzel sok nő árva vagy özvegy maradt. Ekkor került be az a mondat a Koránba, hogy "ha nem tudnak a férfiak másképp gondoskodni a nőkről, vegyenek több feleséget", ám azzal a kikötéssel, hogy ez csak abban az esetben lehetséges, "ha egyenlő módon tudnak velük bánni", ha ugyanazon szinten képesek gondoskodni róluk és gyermekeikről. Egyebekben tilos a többes házasság.
A nők, mint édesanyák tisztelete kiemelten fontos a  Korán tanítása szerint. Mikor például megkérdezték Mohamedet, ki az, akit legtöbbre értékel, s akihez tanácsért fordulna, gondolkodás nélkül az édesanyját jelölte meg elsőként, sőt másodszorra és harmadszorra is.
A próféta az anyák szerepével kapcsolatban egyenesen a következő kijelentést tette: "A paradicsom kulcsai az édesanyák lábai előtt hevernek".


A nők és a gyermekek, mint legféltettebb "kincsek" védelmezése vezetett el a háremek kialakulásához, azaz egy olyan különleges lakberendezési módhoz, melyben a lakótéren belül elkülönül és fokozott védelmet élvez a nők és gyermekek élettere. A háremhez tehát sokkal inkább kapcsolódnak a gyermeknevelés és a tanítás mindennapi feladatai, mint a bujaság!
Ha a hölgyek a hárem védelméből kiléptek, szabad mozgásukat a külvilágban a fátyol felöltése biztosította a középkor óta. Ma is könnyen előfordulhat, hogy a beöltözött feleség mellett akár saját férje is elsétál a piacon. Az arc elfedése hivatott megvédeni a női szemérmességet és becsületet, mely egyet jelent a férj becsületével is. Régen egyébként csak a leggazdagabb, legelőkelőbb nők viseltek fátylat, ezt a szokást azonban a szegényebbek is átvették.

Ugyanakkor a szépségápolás és az öltözködés mindig is fontos szerepet töltött be az iszlám nők életében, különös tekintettel arra, hogy a szépség Allah létezésére nézvést is az egyik legfőbb bizonyíték a szemükben, a szépségben pedig maga Allah is gyönyörködik.
Az iszlám női öltözködési etikett(hijab) alapszabályai a következők:
1., A ruha az egész testet kell takarja, szabadon csak a kezek, a lábfej és az arc maradhat (szigorúbb országokban még az arc se)
2., Az anyagnak nem szabad annyira vékonynak lennie, hogy a férfi átlásson azon.
3., A ruházatnak lazán lógnia kell, annyira hogy a test alakja se látszódjon.
4., A női ruházatnak nem szabad hasonlítania a férfiak ruházatára.
5., A ruházat tervének nem szabad hasonlítania a nem muzulmán nők ruházatára.
6., A ruházatnak nem szabad olyan merésznek lennie, amellyel magára vonzaná a figyelmet.
7., Semmilyen ruházatot nem szabad hordani nyerészkedés, társadalmi pozíció megváltoztatása céljából.
8., Tilos a parfümhasználat is, hisz a férfi ezzel is megbolondítható.
A leggyakoribb, de nem kötelező ruhaszín a fekete, hisz ez a legkevésbé kihívó, így sokan választják napi ruházatuk színéül.

De lássuk, milyen szépségeket viselnek még mostanság a muzulmán nők:


0 megjegyzés:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...