2013. május 28., kedd

Pár(t) kérdés a családpolitikáról I. - SZEMA-Liberális Párt / Nők Lázadása Egyesület

Szerző: Onleány


Az Onleány Társasblog a kormányzásra aspiráló politikai alakulatok családpolitikával kapcsolatos elképzelései iránt érdeklődött. Az összehasonlíthatóság miatt azonos kérdéseket tettünk fel minden megkérdezettnek, s terjedelmi korlátot is állítottunk: maximum kérdésenként ezer-ezer karakter terjedelemben vártuk a pártok válaszait.

Sajnos nem érkezett mindenkitől válasz, így az összehasonlítás sem lehet teljes. Reméljük azonban, hogy olvasóinknak így is hasznos és gondolatébresztő lesz végigtekinteni a palettán.
 A válaszokat változtatás nélkül, érkezési sorrendben tesszük közzé.
 
SZEMA-Liberális Párt / Nők Lázadása Egyesület

A családok ügyét önálló politikaként vagy a szociálpolitika részeként értelmezik?
Egyértelműen szociálpolitikai kérdésként. 
Nagy nemzetközi szervezetek vitáznak éjszakákon át a család fogalmának definiálása körül. Önök mit tekintenek családnak?
Családnak tekintünk minden olyan, emberek által létrehozott közösséget, amely családként definiálja magát. A család az a menedék, ahová az aktuális társadalmi környezetből vissza lehet lépni, ahol megfelelő érzelmi biztonságot találnak a benne élők. A család intim közösség, közös gondokkal és egymást segítő megoldásokkal, éppen ezért mindenkit megillet. A család fogalmát nem lehet férfi és nő szövetségére vagy vérségi kötelékre, örökbefogadásra korlátozni. A családhoz tartozás joga alapvető emberi jog.
Kormányerőként prioritást élveznének-e a népességfogyás megállítását célzó intézkedések, s milyen rövid és hosszú távú elképzeléseik vannak a negatív demográfiai tendenciák orvoslására?
Nem élveznének prioritást. Egy olyan országban, ahol jól érzik magukat az emberek, ahol tudnak tanulni, dolgozni, élni, nem kell ezzel a kérdéssel külön foglalkozni. A kevés gyermek és a sok idős ember a jelenlegi társadalombiztosítási rendszerben okoz nehézséget. A Fidesz sajnálatos módon felszámolta az öngondoskodás egyik fontos pillérét, a magánnyugdíjrendszert. Ezért ezt újra kell építeni. Ahogy az egészségügy reformálása sem kerülhető el.
Mit tartanak a 2010-ben bevezetett családi adókedvezményről, s hozzányúlnának-e a jelenlegi szabályokhoz (ha igen, mennyiben) kormányzati erőként?
Súlyos tévedés, társadalmilag teljesen igazságtalan. Minél magasabb valakinek a jövedelme, annál több adókedvezményt kap. Vagyis a tehetősebb szülők gyermekei több állami támogatást kapnak, mint a szegény gyermekek. Lényegében pont az ellenkezőjét kell csinálni: a rászorultakat kell támogatni, a tehetősebbeket pedig nem. Vagyis az adókedvezmény csak abban az esetben maradhatna meg, ha egy bizonyos jövedelmi korlát alatt lehetne igénybe venni, illetve ha az alacsony jövedelműeknél bevezethető lenne a negatív adó. De ennél talán egyszerűbb lenne az egy- és kétgyermekes családoknál a kedvezmény megszüntetése és a családi pótlék megemelése.
Mennyiben tartják hatékonynak a jelenlegi családtámogatási rendszert: változtatnának-e annak szabályain, s ha igen, mit?
Semennyire sem tartjuk hatékonynak. Az adatok igen jól bizonyítják is ezt. A szabályait minden pontján meg kell változtatni. A családi pótlék mértéke nem elégséges, az adókedvezmény a tehetősebbek támogatása felé vitte a rendszert. Pont azok kapják, akiknek nincs, vagy kevésbé van rá szükségük; akiknek pedig a kenyerük függ a támogatásoktól, azoktól elvették a pénzük nem kis hányadát.
Mi a véleményük a csökkenő számú, de ma is rendkívül magas évi művi terhesség megszakítás számról? Próbálnák-e kormányzati erőként - ha igen, miképp - csökkenteni ezek számát?
A 2012. január 1-jén hatályba lépő új alaptörvény deklarálja – ugyanazon mondaton belül, melyben az élethez és emberi méltósághoz való jogot ismeri el –, hogy „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”. Ugyanitt nem szól a nők reprodukciós jogainak védelméről, tehát a nők joga súlyos sérelmet szenved. Ahogy minden fontos dologban, itt is a prevención kell javítani. Ezen felül TB-támogatottá kell tenni a fogamzásgátló szereket és eszközöket, a hátrányos helyzetben élők számára pedig teljesen ingyenes hozzáférést kell biztosítani. Reális áron forgalmazott óvszer-automatákat szükséges kihelyezni a középiskolákba, a szórakozóhelyekre és a fesztiválokra. A vidéki kis településeken éjjel-nappal hozzáférhető elhelyezést kell biztosítani. Ezzel nem csak a nem kívánt terhességeket lehet megelőzni, de a szexuális úton terjedő betegségeket is. Ismét hozzáférhetővé kell tenni az abortusztablettát, amely fizikai és maradandó sérülések nélkül segít megszüntetni a nemkívánt terhességet. 

A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatban milyen cselekvési terveket fogalmaznak meg?
Nem kellenek cselekvési tervek, jó hagyományok vannak. Tanoda, napközi, óvoda, bölcsőde. Biztosítani kell a megfelelő forrásokat, normatívan. Vagyis az alapítványi, egyházi, magánóvoda, bölcsőde, napközi, tanoda ugyanannyi támogatást kapjon, mint az állami, önkormányzati.
A családi élet és munka összeegyeztetése kapcsán milyen szakmai elképzeléseik vannak?
A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, négy és több gyermek esetén főállású anyaság/apaság/nagymamaság, mint lehetőség, a háztartási munka megosztására nevelés, a férfi-nő sztereotípiák megváltoztatása. 
Hogyan optimalizálnák férfiak és nők társadalmi egyenlőségének feltételeit?
A jogi egyenlőség megteremtése nem eredményezte a valós szociológiai egyenlőséget is. Ezért pozitív lépéseket kell tenni a női egyenjogúság érdekében. Az oktatási tananyagokat át kell nézni, a hagyományos nemi sztereotípiákat ki kell venni a tananyagból (pl. anya főz, apa újságot olvas). A gazdasági és a politikai életben kvóták segítésével kell a nemi arányt a népesség arányaihoz közelíteni. A nőkkel, gyermekekkel és idősekkel szembeni erőszak minden formáját szigorúan kell büntetni, és mindent meg kell tenni a megelőzés érdekében. Ezen a területen a jogszabályokat is módosítani kell.

3 megjegyzés:

Bubu írta... [Válasz erre...]

Jaj, csak nehogy kormányra kerüljenek! Kik ezek?

Eva írta... [Válasz erre...]

Szegény, beteg elmék...

kerge írta... [Válasz erre...]

De következetes, és az nagyon ritka manapság. Ettől függetlenül nem választanám őket. Családhoz való jog, meg a nők reprodukciós joga, úgy beszélnek ezekről, mintha kőtáblán potyogtak volna le az égből, és persze az egyetlen lehetséges értelmezési tartománnyal. Pedig akár totál ellenkezőjét is jelenthetnék ezek a fogalmak, mint ennél az alakulatnál.
Ebben a megfogalmazásban az a csel, ha elvitatod ezt a jogot, azzal nagyon szemét leszel. Nagyon rafkós módszer, amivel mindent el lehet adni.

Az is fals, hogy az adókedvezményről mint állami támogatásról beszélnek. Nem az.
Az állam nem egyenlő egy szociális ellátórendszerrel. Az állam a tágabb értelemben vett politikai közösség, a tisztségviselők és intézmények pedig a közösség képviselői. Nem egy kifogyhatatlan, magától telő pénzeszsák, amiből az elitista politikusok nem adnak eleget a szegényeknek. Nem lehet az államra csak mint szociális automatára gondolni.

Hogy milyen elosztás igazságos az sem olyan egyszerű. Nem biztos, hogy a szegényeknek az a legjobb, ha minden tartalékot ők kapnak, mert akkor egyre több lesz a szegény, és egyre kilátástalanabb lesz a helyzetük. A szegények reménysége a potens rétegek gazdaságpörgető képessége és tényleges aktivitása.

Sokszor visszatér a feudális gondolkodás liberális köntösben, hogy a jó földesúr sokat ad a jobbágyainak, de a döntés, a felelősség és a lehetőség nem oszlik meg. Mindezt szociális címszóval, meg ilyen absztrakt jogokkal felcicomázva, mintha attól lenne a jobbágy marhára szabad.

Ezek nem egyszerűen ilyen címkés jogi kérdések.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...