2013. április 4., csütörtök

Bal, jobb, zöld politika

Szerző: FiloSzofi


A filozófia valami olyasmi, aminek köze van a tekintélyhez. Erre ráérezve már mindennek van filozófiája - kutyabőr helyett. Még egy magára valamit adó cég, vagy márka is egészen biztosan rendelkezik saját filozófiával, miközben maga a filozófia - akár mint tudomány, akár mint szöveghagyománnyal való gondolkodó együttélés, akár mint a bölcsesség szeretete - alig része a művelt közbeszédnek.

Mégis, ha valami új kerül a a kultúra, vagy a közélet felszínére, ehhez az újhoz még mindig kerül filozófia is, amelynek segítségével megpróbál gyökeret ereszteni. Egészen biztos voltam tehát abban, hogy az úgynevezett "zöld" gondolkodásnak is terebélyesedik a filozófiai beágyazottsága. Ahogy elkezdtem utánakeresni, baloldali kiáltványokra számítottam elsőként, ehelyett azonnal Scruton Zöld filozófiájára találtam. Vagyis, már a jobboldal is elkezdte elméletileg beültetni saját társadalomfilozófiájába a zöldséget.

Ha rosszmájúak akarunk lenni, élhetünk a gyanúval, hogy maga a politika rendeli meg a zöld filozófiát, hogy általa maga alá söpörhesse, pártfilozófiává tegye. Én nem osztom a rosszmájú megközelítést. Kétségtelen, hogy a "zöld" jelző sokszor smink, mégis értelmes és hasznos a modern környezettudatosságot elméletileg meg- és újrafogalmazni, majd beemelni a (párt)politikai gondolkodásba.

Az elméleti megalapozásra azért is van szükség, hogy lássuk, az európai tradíció pusztán színek szerint nem folytatható, mert maguk a politikai oldalak, színek sem ugyanazt jelentik, mint a XX. században, és mást jelentenek Európa egyes térségeiben. Az is nyilvánvaló, hogy a politikai tér hagyományos felosztása konzervatív, liberális és szocialista oldalakra nem alkalmas a mai viszonyok leírására.

Ugyanígy félrevezető az ökológiai gondolkodást ma automatikusan a baloldalhoz kapcsolni, mivel az a baloldal, amelyik először kalapjára tűzte a zöld pántlikát ma már egyszerűen nem létezik, ahogy hagyományos osztályharc sem létezik. A kizsákmányoltak védelme a politikai osztályok megszűnésével lassan mindenféle kisebbségek érdekvédelmévé mutálódott, és az általános emberi alapjogok képviseletén keresztül (pl. egészséges környezethez való jog)a liberalizmussal fonódott össze. A mai nyugati zöldek már leginkább liberálisok.
Ugyanakkor, gazdaságpolitikailag a neoliberalizmus az, amelyről megbizonyosodhattunk, hogy nem képes érvényesíteni az ökológiai szempontot, vagyis: amíg üzletileg megéri felélni a forrásainkat, addig fel is fogjuk élni. Ez mindaddig tart, míg lesz olyan fizetőképes réteg a világon, amely meg tudja vásárolni magának a káros következményektől való távolmaradást akkor is, ha ez a réteg csak egy sovány kisebbség.

Hogy mi a konzervatív gondolkodó válasza erre a problémára, azt az Akadémiai Kiadó Zöld filozófia című kötetében olvashatjátok. Vigyázat, nem az általunk ismert jobboldali modellel fogunk találkozni, ami talán arra is jó, hogy a saját politikai terünket jobban átlássuk, a koherencia-hibákat jobban észrevegyük.

(Sajnos nem kaptam recenziós példányt a kiadótól, teljesen önkéntesen reklámozom a kötetet.)

Roger Scruton : Zöld filozófia.  Akadémiai Kiadó Zrt. 2012.

A zöld gondolat a filozófiába is megérkezett. A világhírű és rendhagyó észjárású angol gondolkodó legújabb könyvében a mára megkerülhetetlenné vált ökológiai eszme alapkérdéseit járja körül. Ezt sokan a baloldali eszmerendszerrel és politikával hozzák összefüggésbe, de Scruton feltárja mélyre nyúló jobboldali gyökereit. A könyv szellemes példákkal mutatja be a 19. és 20. században részben súlyosan kompromittálódott vidékromantikát, a környezetvédelem kortárs baloldali politikai kudarcait és egy vállalhatónak ígért konzervatív ihletésű környezetfilozófiát. Ennek a filozófiai alternatívának lényege az otthon - oikos - antik filozófiatörténeti fogalmának újraélesztése. Scruton fő ellensége az állami bürokrácia és a nagy szervezetek rossz kapcsolata a helyi szintű problémákkal és megoldásokkal. Érvelése szerint az állam és a nem kormányzati nemzetközi szervezetek, amelyeket általában a baloldali társadalommérnöki modellekkel hoznak összefüggésbe, a felülről és kívülről irányított megoldások intézményei, és emiatt nem alkalmasak a környezet iránti gondoskodás egyéni motiválására. Ezzel szemben a hagyományos kisléptékű társadalmi szervezetek helyi közösségi beágyazottsága alkalmas az egyén bevonására a környezetvédelembe. Az emberközeli szervezetek, egyletek, szövetségek, baráti társaságok éppen a politikai harctértől való távolmaradásukban tudnak valóban a felvállalt ügyükre koncentrálni. Scruton tengernyi példával felépített érvelésében, konzervatív gondolkodóként a végrehajtóval szembeállított, kezdeményező, kockáztató, vállalkozó, alapvetően nem kelet-európai egyén morális-politikai profiljában találja meg szövetségesét.
 

2 megjegyzés:

szofi írta... [Válasz erre...]

"– Az az alapelv választja el az én felfogásomat a baloldalhoz tartozókétól, hogy nem hiszek a felülről lefelé irányuló megoldásokban, amelyeket a politikai folyamat kényszerít ki. A lentről felfelé irányuló kezdeményezésekben hiszek, amelyekben olyan emberek vesznek részt, akik ismerik egymást és a környezetüket. Azt is gondolom, hogy a környezetvédő mozgalmaké vesztes ügy egyfajta nacionalizmus nélkül. Itt Magyarországon például Magyarország védelméről kellene szólniuk, erről az Istentől kapott földről, amelyet az embereknek magukénak kell érezniük ahhoz, hogy hajlandóak legyenek cselekedni érte. Ha a folyamat nemzetközivé, transznacionálissá, globálissá válik, bonyolult szerződésekkel, a hétköznapi emberek érdektelenné válnak, és így semmit sem érünk el. Pontosan ez történik most."

teljes interjú Scrutonnal:
http://kommentar.info.hu/iras/2012_1/mindenki_tartsa_rendben_a_sajat_haza_tajat

24hours Loan írta... [Válasz erre...]

Jó napot, én vagyok regisztrált magán pénzt hitelező. Adunk hitelt, hogy segítse az embereket, cégek frissítenie kell, hogy ki a pénzügyi helyzete az egész világon, nagyon minimális éves kamatlábak olyan alacsony, mint 3% egy éven belül a 30 év törlesztési futamidő bármely részén a világnak. Adunk hitelt tartományon belül a 5000 €, 100 millió euróra. A hitelek jól biztosított a maximális biztonság a legfontosabb. Amennyiben érdekelt személyek kapcsolatba velünk e-mailben: (24hourstloancompany1@gmail.com)

Voltál már elutasították a sok bank
van szüksége finanszírozáshoz való bővítése üzlet,
van szükség a személyi kölcsön

Alkalmazni a kölcsön, küldje le az alábbi részleteket:
1. Teljes név
2. Cím
3. Összeg
4. futamidő
szám 5.Phone
6. foglalkozás

Mrs Farida Stephen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...