2013. június 5., szerda

Pár(t) kérdés a családpolitikáról IV. - LMP

Szerző: Onleány


Család és politika 10 percben. Aki kérdez: Onleány Társasblog. Aki válaszol: az LMP nevében Ertsey Katalin országgyűlési képviselő.

(Minden kormányzásra készülő pártot megkerestünk ugyanezekkel a kérdésekkel, az eddig megjelent válaszokat ITT és ITT és ITT olvashatjátok.)

A családok ügyét önálló politikaként vagy a szociálpolitika részeként értelmezik?

A családok ügye nálunk a „Nők, férfiak, családok” műhelybe tartozó kérdés, tehát önálló szakpolitikai téma, amit a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség kontextusába helyezünk.

Nagy nemzetközi szervezetek vitáznak éjszakákon át a család fogalmának definiálása körül. Önök mit tekintenek családnak?

Valójában nem annyira vitatkoznak, ugyanis nincs értelme szoros definíciót kialakítani, ezért a legnagyobb családszervezet Európában, a COFACE (Confederation of Family Organisations int he European Union) tudatosan NEM definiálja a családot, mert fontosabbnak tartja a legkülönbözőbb világnézetű erők összefogását a család érdekében, mint az ideológiai alapon megoszló vitákat. Mi nagyjából úgy definiáljuk, hogy egymás iránt elkötelezett, szeretetalapú közösségben élők, de nem kötjük meg ennél szorosabban.

Kormányerőként prioritást élveznének-e a népességfogyás megállítását célzó intézkedések, s milyen rövid és hosszú távú elképzeléseik vannak a negatív demográfiai tendenciák orvoslására?

A globális problémákat értő zöld pártként túltekintünk magán a primér problémán, hiszen a hazai népességcsökkenés szemben áll egy globális túlnépesedéssel, ezért nem önmagában a népességfogyás, hanem annak következményeit, a társadalom elöregedését, a nyugdíjrendszer és más ellátórendszerek fenntarthatatlanságát tekintjük megoldandó kérdésnek. 


Mit tartanak a 2010-ben bevezetett családi adókedvezményről, s hozzányúlnának-e a jelenlegi szabályokhoz (ha igen, mennyiben) kormányzati erőként?

A jelenlegi adórendszer mélységesen igazságtalan: a jómódúakat tovább támogatja és a szegényeket bünteti, sok ezer gyereket különböztet meg attól függően, hogy milyen családban élnek: http://www.penzcentrum.hu/adozas/nesze_nektek_elettarsak_gyermekkel_sem_lesztek_csalad.1035493.html
Mi igazságosabbá tennénk a rendszert: nem érhet megkülönböztetés gyerekeket az alapján, hogy milyen családban élnek és hányadik gyerekként születtek egy családba. Minden gyerek után azonos mértékű adókedvezmény jár.

Mennyiben tartják hatékonynak a jelenlegi családtámogatási rendszert: változtatnának-e annak szabályain, s ha igen, mit?

Bevezetnénk a szülői szabadságról szóló EU irányelvet, amit a kormány sajnos elmismásolt: az apáknak is 1 hónapig GYES-re kell mennie (a 36 hónapból!) ahhoz, hogy a szülők megkapják a teljes összeget. Ez hozzásegítené a családot a méltányosabb munkamegosztáshoz és az anya munkakereséséhez. A GYES-t úgy módosítanánk, hogy rövidebb idő alatt is ki lehessen venni, tehát fele annyi idő alatt dupla összeget, ez is segítene a munkába való visszatérésben. A „speed premium” nevű megoldást is alkalmaznánk: a GYED idején születő kistestvér ne csak GYES-t hanem a magasabb összegű GYED-et kaphassa az elsőszülött idején érvényes fizetés alapján.

Mi a véleményük a csökkenő számú, de ma is rendkívül magas évi művi terhesség megszakítás számról? Próbálnák-e kormányzati erőként - ha igen, miképp - csökkenteni ezek számát?

Igen, be is nyújtottuk az anonim szülésre irányuló javaslatunkat, de azt a kormányoldal kétszer is leszavazta, pedig az mérhető módon csökkentené az abortuszok és a csecsemőgyilkosságok számát.

A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatban milyen cselekvési terveket fogalmaznak meg?

A Családi napközik normatíváját a bölcsődééhez kell igazítani, a bölcsődei normatíva kiszámítási módját pedig az óvodáéhoz, mert jelenleg csak az aznap megjelent gyerekek után hívható le, pedig ha a fél csoport beteg, akkor is kell nevelni, fűteni, világítani.

A családi élet és munka összeegyeztetése kapcsán milyen szakmai elképzeléseik vannak?

A rugalmas munkavégzési formákat kell támogatni járulékkedvezménnyel, nem pedig a felvétel és elbocsátást megkönnyíteni, mint a jelenlegi Munka törvénykönyve teszi. A nappali ellátás állami támogatását hordozhatóvá kell tenni: akár bölcsőde, csana, családi gyermekfelügyelet vagy akár bébiszitter formában oldja meg a család, azt mind lehessen egy utalvány formában állami támogatással (legalább részben) kifizetni.

Hogyan optimalizálnák férfiak és nők társadalmi egyenlőségének feltételeit?

Az első és legfontosabb, a demokrácia alapkérdése az egyenlő képviselet megteremtése. Amíg a magyar parlamentben 92%-os férfitöbbség van, addig per definitionem nem tudnak a nők számára életbevágó ügyek bekerülni a napirendre és a köztudatba. Ezért átmeneti különleges intézkedéssel első lépésben megdupláznánk, majd tovább növelnénk a képviselőnők számát.


0 megjegyzés:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...