2012. február 15., szerda

Olvasói levél az abortuszról

A mai napon az Onleány Társasbloghoz érkezett Dr. Benkő Ágota agrármérnök és szociális szervező olvasói levele egy korábbi, abortuszszigorítással kapcsolatos írásunkhoz (Lélegzetvételnyi különbség: parazita vagy emberi lény?) kapcsolódóan. Ezúton közzétesszük olvasónk abortusz-szabályozással kapcsolatos gondolatait.

Megjegyzések a Patent Egyesület konferenciája kapcsán, mely szerint Politikai öngyilkosság az abortusz szigorítása

Az abortusz elérhetősége központi eleme a nők jogainak - hangsúlyozták egybehangzóan a felszólalók a Patent Egyesület 2012. január 20-i budapesti konferenciáján, ahol külföldi szakemberekkel együtt azt vázolták fel: ha korlátozzák az abortuszhoz való hozzáférést az a nem biztonságos abortuszok, és az ebből következő halálozások számának emelkedéséhez vezethet.

A fentiekkel szemben lássunk tényeket: 

Tapasztalható, hogy a korlátlan abortuszpárti szervezetek, köztük a Patent Egyesület, külföldi szakértőket is bevonva megelőző kampányba kezdtek, azt sugallva, hogy az új alaptörvény alapján abortuszszigorítás várható.
A jelenleg hatályos magyar magzatvédelmi törvény (1992. évi LXXIX. törvény) meglehetősen skizofrén szöveg. Egyfelől egy oldalon a magzat védelméről beszél, hatékony eszközök mellérendelése nélkül, másfelől 4 oldalon részletezi az abortusz szabályait. Ma Magyarországon a magzat 12 hetes koráig végezhető abortusz, a megadott feltételek mellett. Aki ezt a döntést hozza, megteheti.
Semmilyen jel nem mutat arra, hogy az abortuszszabályozáson az új alaptörvény alapján változtatni szándékoznának. Az alaptörvény azzal, hogy kimondja, az emberi élet a fogantatással kezdődik, pusztán egy tényt rögzít, a valóságot írja le.  
Értelmetlen azon vitatkozni, hogy a magzat a fogantatástól kezdve emberi lény-e. Elegendő csak a biológiai ismeretekre hivatkozni, minden vallásos felhang nélkül. A megtermékenyített petesejtből más, mint emberi lény nem fejlődhet. Ha pedig így van, akkor milyen alapon pusztítható el?

Nota bene, igen jól tenné a törvényhozó, ha a jelenleg hatályos törvényt kettéválasztaná. Érintetlenül hagyná a jelenlegi szabályozást, és külön megalkotna egy hatékony magzatvédelmi törvényt. Még akkor is, ha nem kétséges  ez hisztériás rohamokat váltana ki, a jelenlegi abortuszszabályok változatlanul hagyása mellett is.
Tapasztalható, hogy abortusz ügyben, illetve az életvédelem ügyében rendkívül egyoldalú a tájékoztatás. Az abortuszpártiak sok helyen hivatkoznak emberi jogokra, kijelentik, hogy nem EU konform a korlátozás.

Ezzel szemben  bár a magyar sajtóban egy apró hírt sem érdemelt,  „az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága 2011. október 18-án történelmi jelentőségű döntést hozott az emberi embrióról, elismerte méltóságát a fogantatástól kezdve. A határozat kimondja, hogy törvényileg nem szabadalmaztatható olyan biotechnológiai találmány, amelyben a kísérletezés során emberi embriót pusztítottak el, emberi embrióból nyert őssejtet használtak fel alapanyagként. A Zenit hírügynökség tájékoztat arról, hogy a luxemburgi bíróság az alapján a jogszabály alapján mondott ítéletet, amely szerint az emberi életet védelmezni kell annak minden szakaszában. Ily módon pontosítást nyert a humán embrió fogalma is: olyan organizmus, amely képes beindítani az emberi fejlődés folyamatát. Ez a megállapítás vonatkozik a megtermékenyítés és a klónozás során létrejött embriókra is. Az emberi méltóságra vonatkozó 98/44 számú direktíva tiltja az emberi embriók kereskedelmi, illetve kísérleti célokra való felhasználását. Ez az alapelv nem csupán a felnőtt emberre, illetve az újszülöttre vonatkozik, hanem a fejlődés első szakaszában lévő sejtre is, vagyis az embrionális őssejtre ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak.” (Magyar Kurir)

Más, nem abortuszvonatkozású, de kapcsolódó, az élet védelmében hozott határozat:
„Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) 2012. január 25-én elfogadott határozata szerint „az eutanáziát mindig tiltani kell.” A megfogalmazás erőteljes állásfoglalás az élet mellett és a halálba segítés ellen; európai politikai intézmény most először utasította el ilyen határozottan az eutanáziát.
Ez a harmadik nagy lépés az élet és a legkiszolgáltatottabbak védelme terén a 2010-es határozat óta, amely megerősítette az egészségügyi dolgozók lelkiismereti szabadságát az abortusz, illetve az eutanázia kérdésében; illetve mióta tavaly az Európai Emberi Jogi Bíróság kijelentette, hogy az Európai Konvenció értelmében nem létezik eutanáziához vagy asszisztált öngyilkossághoz való jog – írja a European Dignity Watch. A január 25-én elfogadott határozat 5. §-a így fogalmaz: „Az eutanáziát mint egy kiszolgáltatott ember cselekvés vagy mulasztás általi, szándékos megölését az illető állítólagos érdekében, mindig tiltani kell.” (Magyar Kurír)

Az abortusz, mint női önrendelkezési jog, súlyosan sérti a nemek közti esélyegyenlőséget, hiszen az apák joga a gyermekükhöz fel sem merül a viták során.

Miféle jogrend az, amely a legalapvetőbb emberi jogtól (élethez való jog) szemrebbenés nélkül megfosztja a legvédtelenebb szereplőt, a magzatot, aki a jog védelmére épp ezért a leginkább rászorulna? Ha a jog két fél közül kizárólag az erősebbet védi, az nem jog, hanem valami egészen más.
Az abortusz hívei elhallgatják az abortusz közismert súlyos következményeit.
Abban talán egyetértünk, hogy az abortusz nem kívánatos, ám az abortuszpártiak fogamzásgátlási javaslata (hormontartalmú tabletta) is egyoldalúan interpretált, nem szól a káros hatásokról.

Ilyen fontos ügyben elvárható lenne, hogy ha egy újság hírt ad egy karakteresen szélsőséges abortuszpárti állásfoglalásról, akkor korrekten tájékoztasson az élet védelme érdekében született döntésekről, jogi lépésekről és az azokat támogató véleményekről is. Ugyancsak elvárható lenne, hogy egy ilyen horderejű kérdésből senki ne próbáljon felelőtlen riogatással politikai előnyöket nyerni.

Igazán elég lenne már a hisztériakeltésből és egyoldalúságból, valamint a kettős mércéből.
Dr. Benkő Ágota 
agrármérnök és szociális szervező
Budapest

0 megjegyzés:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...