2012. február 25., szombat

Legyőzetve győzni - Mindszenty József a kommunizmus fogságában

Szerző: Lotte 

A Mindszenty / Szeretlek, Faust c. film jelenete (Lux Ádám)
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján álljon itt néhány részlet Mindszenty József hercegprímás Emlékirataiból:

"Amikor a a rendőrautók hosszú sora az Andrássy út 60. előtt lefékezett és megállt (1948. december 26-án), kiszállítottak a kocsiból. Rendőrkordon közt vezettek a hírhedt épületbe, melyet a Gestapo magyar tanítványai alakítottak át a kínvallatások kegyetlen színterévé, még a német megszállás idején. A járókelők elkerülték, vagy elfordították a fejüket, ha el kellett menniük mellette."

"Az Andrássy út 60. belső életéről s az ott történtekről annak, aki ott nem volt akár rab, akár vallató, a legkisebb  fogalma sem lehet."

"Elsőnek lehúzták reverendámat és gúnyosan nevetve alsóruháimat is. Bő, keleti jellegű, tarka-csíkos bohóc-öltönyt húztak rám."

"Cellám egy 4x5 méteres sötét helyiség, alacsony volt, s annak ellenére, hogy állandóan öten tartózkodtunk benne, nem szellőztettek."

"Egy magas, tagbaszakadt bivalynyakú politikai rendőrtiszt egyszerre csak nekem fut, és csizmával egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Legyűr vízszintesen, majd gumibottal elkezd ütlegelni. Talpamon kezdi és megy mindig feljebb. Nyöszörgök fájdalmamban. Egyszer csak arra ébredek, hogy fellocsolnak, a vallatásra tántorogva megyek vissza."

"Nem kételkedem abban, hogy az ételt az Andrássy úton készítik el, és akaratbénító és kábítószereket kevernek hozzá. Az orvosok gyógyszereket hagynak hátra, melyekből az őrség ellenőrzése mellett be kell vennem az előírt adagokat."

"A nemalvás is egyik módja a kínzásnak, szerves része annak a kifejlett tudománynak, amellyel a vádlott akaraterejét megtörik. Negyvennyolc órája nem aludtam, ami gyötrő kínt jelent, közben zajlik a megalázóan trágár társalgás és az inzultálás a felém fújt dohányfüstben."

"Az éjszakai kihallgatások alatt maguk a kihallgatók is kifáradtak, amit abból láttam, hogy egyre gyakrabban váltották egymást. Táncoló köröket kezdtem látni a falon és a levegőben. Kiújult a tíz év előtti Bazedov-betegségem, amely a szívemet támadta meg."

"Ahogyan ellenállásom hanyatlik, úgy fészkeli be magát lelkembe az apátia, a bénultság és a közöny. Minden mindegy. Az igaz és a hamis szinte azonossá válik. Fáradt, bénuló állapotomban kezdem elhinni, hogy talán mégis bűnös vagyok."

"Belső ellenállásom mind gyengébb, idegrendszerem összerándul a gumibotozás gondolatára. Ezért aláírtam a szöveget, de nevem mellé, mint egykor a török hódoltságban sínylődő magyar rabok tették, C.F. betűket írok, melynek jelentése: coactus feci, kényszer hatására írtam alá, tehát érvénytelen."

0 megjegyzés:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...