2013. május 30., csütörtök

Pár(t) kérdés a családpolitikáról II. - Jobbik Magyarországért Mozgalom

Szerző: Onleány  

Az Onleány Társasblog a kormányzásra aspiráló politikai alakulatok családpolitikával kapcsolatos elképzelései iránt érdeklődött. Az összehasonlíthatóság miatt azonos kérdéseket tettünk fel minden megkérdezettnek, s terjedelmi korlátot is állítottunk: maximum kérdésenként ezer-ezer karakter terjedelemben vártuk a pártok válaszait.

Reméljük, hogy olvasóinknak hasznos és gondolatébresztő lesz végigtekinteni a palettán. A válaszokat változtatás nélkül, érkezési sorrendben tesszük közzé. A SZEMA-Liberális Párt után ezúttal a Jobbik Magyarországért Mozgalom álláspontját közöljük.


A családok ügyét önálló politikaként vagy a szociálpolitika részeként értelmezik?
A Jobbik Magyarországért Mozgalom a család és népesedéspolitika ügyét önálló részként értelmezi. Magyarország népesedési helyzete válságos, aminek fő oka a drasztikus népességcsökkenés, valamint a társadalom öregedése. A születéskor várható élettartam tekintetében Európa sereghajtói vagyunk. Az ok a társadalom általános rossz egészségi állapotában, az egészségügyi ellátások lezüllesztésében, és az egészségtelen életvitel elterjedésében keresendő.
Hazánk népesedési válságát a politikai elit nemzetromboló tevékenysége is mélyítette. A Jobbik célja, hogy következetes társadalom- és családpolitikával a csökkenés ütemét lassítsa, leállítsa, majd elindítsa a népesség növekedését. Ehhez elsősorban a családok nagyobb anyagi támogatására, a családok védelmére van szükség, másodsorban a több gyermekes családmodell médiában való szerepeltetésére van szükség szemben a deviáns magatartás és alternatív együttélési formákat hirdető családellenes szélső liberális támadásokkal.

Nagy nemzetközi szervezetek vitáznak éjszakákon át a család fogalmának definiálása körül. Önök mit tekintenek családnak?
Sajnálatos, hogy az elmúlt évtizedek szocioliberális politikája a család és házasság gyengüléséhez vezetett és teret egyes deviáns párkapcsolati formák előtt. A házaspáros háztartások száma sajnálatos módon tragikusan csökken 1980-hoz képeset a 2011-es népszámlálási adatok alapján 445207-tel kevesebb házasságon alapuló háztartás.
A Jobbik a családok pártja. Egész politikánk fókuszában a családok támogatása áll, egyik fő célkitűzésünk a család intézményének megerősítése. A Jobbik jövőképében a nemzet tartópillérei a tisztességes, dolgos és többgyermekes magyar családok, ezért támogatásuk – ami nem más, mint a nemzet jövőjébe történt befektetésük elismerése – kiemelt stratégiai cél. Családon egy nő és egy férfi között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösségét tekintjük melybe természetesen a gyermek illetve gyermekei is bele tartoznak.

Kormányerőként prioritást élveznének-e a népességfogyás megállítását célzó intézkedések, s milyen rövid és hosszú távú elképzeléseik vannak a negatív demográfiai tendenciák orvoslására?
A munkahely teremtés a gazdaság fellendítése mellett a népesedéspolitika kiemelt figyelmet érdemel. Felelőtlen gyermekvállalás helyett, tudatos családalapítási programra van szükség a generációk közötti felelősség vállalás erősítésére valamint a kényszer migráció megállítására a fiatalok itthon tartására. Fontosnak tartjuk: a családi juttatások emelését és ésszerűsítését, a családi adókedvezmény újragondolását, aránytalanságainak felszámolását, gyermekneveléshez szükséges cikkek áfájának radikális csökkentését. A főállású anyaság intézményének megteremtését, az „A” típusú foglalkoztatási formák bevezetését, rugalmas munkahelyek kialakítása a részmunkaidős, és az otthon végzett munka dotálását. A bölcsődei intézmények alapellátássá nyilvánítását, elérhetőségét. A családtervezés megjelenését az oktatásban. A családbarát felsőoktatás kialakítását. Új otthonteremtési koncepció megjelenését, mely a gyermekvállalást erősíti, a kényszer migrációt gyengíti. A nyugdíjrendszer átalakítását, mely a gyermekvállalás ösztönzését is szemelőt tartja és közvetlenül megteremtené a generációk egymás iránt viselt felelősségét.

Mit tartanak a 2010-ben bevezetett családi adókedvezményről, s hozzányúlnának-e a jelenlegi szabályokhoz (ha igen, mennyiben) kormányzati erőként?
A Jobbik egyetért és támogatja a családi adókedvezmény intézményét, viszont indokoltnak látja a jelenlegi népesedési válságban, hogy minél nagyobb mértékben támogatva legyenek a gyermeket vállaló munkából élő családok. Ez ügyben már 2012 novemberében törvénymódosító javaslattal éltünk, melyet a kormánypárti képviselők sajnálatos módon elutasítottak. A módosító javaslat célja, hogy azok a családok is igénybe tudják venni az adókedvezményt, akik jelenleg alacsony jövedelmük miatt csak részlegesen tudják kihasználni azt.
Megdöbbentőnek tartjuk, hogy 132 millió forint összegben vett igénybe kedvezményt a 100 legmagasabb összevont jövedelmet bevalló adózó ezzel szemben 11 2 milliárd forintot hagytak a költségvetésben az alacsony keresetűek, mert nem tudták igénybe venni a kedvezményt.

Mennyiben tartják hatékonynak a jelenlegi családtámogatási rendszert: változtatnának-e annak szabályain, s ha igen, mit?
A családi juttatások 2008 óta nem emelkedtek, mely hozzájárul a családok elszegényedéséhez, a Jobbik 2010 óta miden központi költségvetésénél kezdeményezet a juttatások emelését sajnos sikertelenül a kormány nem ért egyet a családok támogatásával. A családi juttatások 2008 óta tartó befagyasztásának feloldása, és legalább az infláció mértékével való megemelését javasoljuk, továbbá a családi pótlék a 3. gyermekig készpénzben, a 4. gyermektől adókedvezmény formájában való folyósítását. Az iskoláztatási támogatáshoz hasonlóan alakítanánk ki az óvodáztatási támogatási rendszert, mellyel kapcsolatosan kezdeményeztük a törvénymódosítást idén márciusban. A gyed, a gyes 3 éves korig való folyósítását megtartjuk, az összegét növeljük. Fontosnak tartjuk az egyszeri anyasági támogatás megtartását és mértékének növelését. A családi adókedvezmény újragondolása és igazságosabbá tétele. 

Mi a véleményük a csökkenő számú, de ma is rendkívül magas évi művi terhesség megszakítás számról? Próbálnák-e kormányzati erőként - ha igen, miképp - csökkenteni ezek számát?
Az orvosi és a keresztény etika szempontjából is elfogadható magzatvédelmi törvény megalkotását tartjuk szükségesnek. Egyúttal egy társadalmi programot indítását a hazánkban a nemzetközi átlagot jócskán meghaladó abortuszok okainak feltárására, azok hatékony megelőzésére és számának visszaszorítására. A hangsúlyt az abortusz megelőzésére szükséges helyezni. Ennek részeként fontos a nagyszámú várandósság-megszakítás okainak feltárása egy olyan alapos kutatás keretében, amelyben a legérintettebbeket kell megkérdezni valamint a nem tervezett terhességek tízezreinek sorsát jól ismerő védőnők tapasztalatait felhasználni. A kutatás tapasztalatait is felhasználva nagyszabású, országos abortuszmegelőző kampány indítása, melyben, elengedhetetlennek tartjuk, hogy a médiában és egyéb fórumokon felvilágosító kampány folyjon az abortusz témakörében, a férfiak felelősség érzetének erősítését,  a gyermekgondozáshoz nyújtott otthoni segítőszolgálat kialakítását, az anyaotthonok elérhetőségét hangsúlyoznánk Szükséges azonban az állami, önkormányzati szervek, a civil szervezetek és a történelmi egyházak nyújtotta segítő szolgáltatások szervezett összefogása is.

A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatban milyen cselekvési terveket fogalmaznak meg?
A bölcsődék alapellátássá nyilvánításán és elérhetőségén túl fontosnak tartjuk azt is, hogy a térítési díjak újra gondolását. Az óvodai, családi napközik elérhetőségének megteremtését.  A gyermekvállalás nem szabad, hogy a család elszegényedésével járjon, így figyelembe kell venni, hogy szükséges a bölcsődei és óvodai ellátás igény szerinti bővítése és akár kétműszakossá tétele annak érdekében, hogy ne kelljen a munka és a gyermekvállalás között választania a leendő szülőnek. Elengedhetetlen a családbarát munkahelyek számának növelése,az „A” tipikus foglalkoztatás preferálása, a családbarát felsőoktatás kialakítása. A 3 éves kortól kötelező óvodai foglalkozás alól a szülő kérésére felmentést adnánk, abban az esetben, ha a gyermeket nevelő szülő legalább érettségi vizsgával rendelkezik és a gyermek értelmi képességeire, egyéni fejlődésére, családi körülményeire, képességeinek kibontakoztatására nem jár hátrányos következménnyel az óvodai nevelésben való részvétel.

A családi élet és munka összeegyeztetése kapcsán milyen szakmai elképzeléseik vannak?
A Jobbik fontosnak tartja, hogy a munkáltatókat érdekelté tegye abban, hogy alkalmazzák az „A” típusos foglalkoztatás lehetőségeit, a rugalmas munkaidőt vagy a részmunkaidőt. A közigazgatásnak az állami szférának ebben példamutatóan elől kell járni.
Ki kell emelni, hogy a Jobbik a családi támogatások rendszerével szeretné elősegíteni, hogy a szülő a lehető legtovább tudjon otthon maradni gyermekével. A gyermekvállalás nem szabad, hogy a család elszegényedésével járjon, így figyelembe kell venni, hogy szükséges a bölcsődei ellátás igény szerinti bővítése és akár két műszakossá tétele annak érdekében, hogy ne kelljen a munka és a gyermekvállalás között választania a leendő szülőnek.

Hogyan optimalizálnák férfiak és nők társadalmi egyenlőségének feltételeit?
Az egykulcsos jövedelemadózás nem segíti elő a gyermeket vállaló anyák munkavállalását, valamint az új, gyermekbarát foglalkoztatási formák elterjedését sem.
A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében ugyan kijelölésre került egy felelős miniszteri biztos, de a feladata leginkább a helyzetértékelés. Nemzetközi adatok alapján elmondható, hogy Magyarországon nyolc százalékkal kevesebb nő dolgozik, mint az uniós átlag, ami 58,5%. Ennél már csak a görögöknél, az olaszoknál és Máltán rosszabb a helyzet. A részmunkaidő úgy tűnik, egyelőre nem hozott eredményt, hiszen a magyar nők 89% 8 órában dolgozik még például Dániában a nők 6%-a dolgozik 8 órában Ennek okai véleményünk szerint az is szerepel, hogy a munkáltatók nincsenek érdekelté téve abban, hogy alkalmazzák az „A” típusos foglalkoztatás lehetőségeit, a rugalmas munkaidőt vagy a részmunkaidőt. A közigazgatásnak az állami szférának ebben példamutatóan elől kell járni.

1 megjegyzés:

Névtelen írta... [Válasz erre...]

Mi az az "A" tipikus, illetve "A" típusos foglalkoztatás???

(Bizonyára atipikus foglalkoztatásról lehet szó persze...)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...